Ro’yxatdan o’tish

Elektron darsliklar katalogiga kirish uchun,
administratorga ro'yxatdan o'tishingiz kerak axborot-resurs markazi.
yoningizda biron bir hujjat bor ekanligingizni tasdiqlovchi
xodim, talaba, o'qituvchi
Turin politexnika universiteti.